Co to jest RRSO?

Kalkulator - wyliczamy RRSOPod nazwą RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) kryje się określenie stopy procentowej, która jest wyliczana zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Podstawa prawna: Dz. U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1081.

Sama definicja jak również sposób obliczania RRSO jest przedstawiony w ustawie o kredycie konsumenckim. Metoda jego obliczania jest taka sama w każdym banku, a wylicza się go w stosunku do kwoty wyliczanej, a nie nominalnej.

RRSO oblicza się korzystając z wzoru, który znajduje się w załączniku do ustawy o kredycie konsumenckim. Dla każdego kredytu jest stosowana zasada indywidualnego wyliczenia uwzględniająca jego wartość, datę udzielenia, czas spłaty, oraz koszty kredytu, które są ponoszone przez kredytobiorcę.

Kredyt konsumencki, w którym nie została podana wartość RRSO staje się na mocy prawa kredytem bez odsetkowym.

RRSO jest wskaźnikiem, który pokazuje różnice pomiędzy całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego przez niego kredytu.

Już od kilku lat banki podając ofertę kredytową muszą obowiązkowo zamieszczać informację, która określa Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania.

Wprowadzenie tego wymogu miało na celu ułatwienie życia kredytobiorcom, którzy od tej pory mogli poznać rzeczywiste koszty kredytu razem z prowizją bankową, ubezpieczeniem, opłatą przygotowawczą, oraz innymi dodatkowymi kosztami, które klient musi zapłacić za kredyt. W kwocie tej zawarte zostały również zmiany wartości  pieniądza w czasie.

Dzięki tym wszystkim informacjom klient miał posiąść możliwość większego rozeznania się w kosztach kredytu, co w konsekwencji miało mu pozwolić łatwiej porównać oferty banków.

W rzeczywistości jednak tak nie jest, ponieważ RRSO charakteryzuje się bardzo skomplikowaną metodą wyliczania, co powoduje, że praktycznie jest ono niemożliwe do odczytania przez przeciętnego Kowalskiego, który bez posiadania jakichkolwiek podstaw bankowości nie jest w stanie porównać poszczególnych ofert.

W celu ułatwienia prawidłowej interpretacji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków z podanych informacji, klient powinien dokładnie zapoznać się z procesem naliczania wskaźnika RRSO, oraz zapoznać się z tymi wszystkimi informacjami znajdującymi się na umowie kredytowej, które są przedstawione małym druczkiem.

Sprawdź też definicję RRSO w Wikipedii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *