You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Chính sách hỗ trợ phải bảo đảm an toàn tài chính quốc gia

2021-12-5 · Chính sách hỗ trợ phải bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. BNEWS Đề cập đến gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế, PGS, TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, trước tiên cần làm rõ nền kinh tế hấp thụ như thế nào ...

QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ …

2015-4-21 · Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông Trung tâm Thẩm định và ... quản lý cả về số lượng và chất lượng. Chính sách bảo vệ tài nguyên nước phải được xây dựng và thực hiện trên cơ sở …

Các chính sách bảo đảm của Nhà nước về tài nguyên nước

2021-7-13 · Căn cứ theo Điều 4 Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 quy định về "Chính sách của Nhà nước về tài nguyên nước" như sau: – Chính sách b ảo đảm tài nguyên nước được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát ...

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở ...

2020-6-3 · Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam: Tóm tắt chính sách. ACIAR Tài liệu nghiên cứu số 126, 72 trang. ... nghiệp và xây dựng các mô hình kinh tế thích hợp cho việc phân tích chính sách. Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường

Quy định về kinh phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi ...

2021-12-18 · Quy định về kinh phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Chia sẻ. Đọc bài Lưu. Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được kiến nghị của địa phương về việc đề nghị xem xét điều chỉnh kinh phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi ...

Tài chính về đất đai: Những bước chuyển cơ bản

2021-8-19 · Theo Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) do Bộ TN&MT xây dựng và đang lấy ý kiến cho thấy, chính sách tài chính về đất đai ngày càng hoàn thiện, nhất là chính

Tài nguyên đất là gì? Hiện trạng tài nguyên đất hiện nay

2020-12-7 · Tài nguyên đất chính là một dạng tài nguyên vật liệu của con người. Nguồn tài nguyên này thường được hiểu theo 2 nghĩa khác nhau. Một là tài nguyên đất đai phục vụ nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng của con người. Hai là thổ nhưỡng, dùng làm mặt bằng sản xuất trong ...

Nghị định 57/2018/NĐ-CP chính sách khuyến khích doanh ...

QUY ĐỊNH CHUNG. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước và quy định trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ...

Chính sách đất đai ở Việt Nam trong thời ký đổi mới

2021-8-26 · Chính sách đất đai ở Việt Nam trong thời ký đổi mới. Từ điển Pháp luật. Vấn đề ruộng đất thuộc loại vấn đề chính trị và tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển. "Chính sách ...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và ...

2011-7-13 · Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Tài chính đất đai, giá đất và cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư". Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.

Chính sách đất đai là gì

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu cuốn sách chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ (Theo Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022

Tổng Cục Quản Lý Đất Đai

2022-6-17 · Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý đất đai của Nhật Bản. Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức làm việc với Đoàn chuyên gia Viện Bất động sản Nhật Bản (JREI) Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Tổng cục quản lý đất đai trong thực hiện Dự án Luật Đất đai sửa đổi ...

Chính sách đất đai đang vì ai?

2012-9-28 · LTS: Tại kỳ họp Quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, Luật Đất đai sửa đổi sẽ được đưa ra bàn thảo. Để cung cấp thêm thông tin và các phân tích khoa học cho độc giả liên quan đến vấn đề được dư luận quan tâm rộng rãi. Nhân dịp này Tuần Việt Nam xin giới thiệu nghiên cứu về Chính sách và Luật ...

Sách – Giáo Trình Tài Chính Công – Đại Học Quốc Gia Hà ...

Sách – Giáo Trình Tài Chính Công – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Giáo trình tài chính công được tổ chức biên soạn bởi đội ngũ các giảng viên thuộc bộ môn tài chính công, Khoa Tài chính - Ngân hàng, trường đại học Kinh tế đại học Quốc Gia Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu ...

Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng giá …

Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; giao đất, cho thuê đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ...

Giới thiệu chung

2022-6-13 · tổng cục quản lý đất đai là tổ chức trực thuộc bộ tài nguyên và môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đất đai trong phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tổng cục theo quy định của …

Tổng hợp các giải pháp, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp ...

2021-8-19 · (TITC) - Nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thời gian qua, Bộ VHTTDL đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ...

Khái niệm chính sách tài chính quốc gia | Quantri.vn

Chính sách tài chính quốc gia phải đóng vai trò quyết định đến qui mô và tốc độ phát triển kinh tế, đến cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư thông qua việc tác động tới hoạt động phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong nước, bao gồm cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tài sản xã hội khác. Nguồn: Ths. Đặng Thị Việt Đức - Ths.

Hội thảo "Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến ...

2021-6-29 · Hội thảo "Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai",, Trang thông tin điện tử - Kiểm toán nhà nước - Kiểm toán nhà nước, KTNN, Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, Ngân sách,Hồ Đức Phớc, Vương Đình Huệ, Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Vạn, Lê Minh Khái ...

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

2020-8-20 · Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, ngày 12/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, trong đó có đề cập tới các hình thức hỗ trợ và chính sách tài chính như: thuế, phí, lệ phí, tín dụng, chi ngân sách hỗ …

Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho …

2013-10-10 · Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất. (BNCTW) - Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và sự ổn định đời sống của người dân. Trong quá …

Sở TNMT

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội – Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên Môi trường. Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chính sách tài chính quốc gia: Mục tiêu và nội dung cơ bản ...

2021-11-12 · 2. Nội dung cơ bản của chính sách tài chính quốc gia. 2.1. Chính sách ngân sách. 2.2. Chính sách tiền tệ. 1. Mục tiêu của chính sách tài chính. Mục tiêu của chính sách tài chính là sự định hướng cho các hoạt động tài chính cần phải đạt tới trong một thời gian nhất định ...

General Statistics Office of Vietnam

Kết quả Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020. Để đánh giá mức sống dân cư phục vụ hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu của người sử dụng thông tin thống kê về mức sống dân cư Việt Nam năm 2020, TCTK biên ...

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ...

2022-6-19 · Hướng dẫn đọc ghi ổ NTFS dễ dàng và miễn phí cho người dùng macOS (Techz.vn) ... Trang Chính sách hỗ trợ tài chính Quỹ BVMTVN 02.437548925 (HN) - 02437548925 (HCM) Sơ đồ trang Đăng nhập Bản quyền 2017 - Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài ...

Chính sách, pháp luật về quản lý đất đai vùng Tây Nguyên ...

2020-5-19 · 1. Thực trạng chính sách, pháp luật về quản lý đất đai vùng Tây Nguyên. Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn Tây Nguyên từng bước đi vào nề nếp, cơ cấu sử dụng đất chuyển dịch tích cực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết nhu ...

Đất đai là gì? Chức năng cơ bản của đất đai

2022-1-3 · 1. Khái niệm về đất đai Luật đất đai hiện hành đã khẳng định "Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công tình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng".

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp ứng …

2021-1-17 · 07:59 17/01/2021. Thời gian qua, các chính sách ứng phó của Chính phủ Việt Nam với đại dịch Covid-19 đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, các chính sách tài chính hỗ trợ doanh …

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước

2015-3-1 · Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 1. Những vấn đề chủ yếu vềtài nguyên nước của Việt Nam. Nếu chỉ xét riêng tổng lượng nước hàng năm của cả nước, có thể lầm tưởng rằng Việt Nam là quốc gia có tài nguyên nước (TNN) dồi ...

Thủ tướng đối thoại với nông dân: Nhiều vấn đề về đất đai ...

2022-5-29 · Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 4 năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, các ủy ban của Quốc hội; Hội đồng dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố tại 62 ...

Viện trợ phát triển | Open Development Vietnam

2018-9-25 · Viện trợ quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong chi Ngân sách nhà nước (NSNN), song vai trò này đang có xu hướng giảm dần. Cụ thể tỷ trọng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Aid – ODA) đóng góp vào …

VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI ...

2022-6-20 · Khai mạc triển lãm nghệ thuật "Sống Mới với Cũ". 17/06/2022. Ngày 17/06/2022, tại Vincom Mega Mall Royal City, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) và mạng lưới Kinh tế tuần hoàn (CE Hub) phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Chợ ...

Tổng Bí thư: Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia

2022-5-4 · Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước. Ngày 4/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bắt đầu họp Hội nghị ...