You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá …

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 1. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm ...

Dự án yêu cầu lập báo cáo kinh tế

2020-6-10 · (Xây dựng) – Trường hợp điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu tư thực hiện rà soát, điều chỉnh để trình phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng điều chỉnh căn cứ theo văn bản/quyết định của người quyết định đầu tư phân giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

Thiết lập quy trình duyệt yêu cầu thanh toán

Từ trang quản trị, tới Ứng dụng > Yêu cầu thanh toán. Trong bảng điều khiển bên trái, chọn Quy trình duyệt. Nếu bạn chưa tạo quy trình, ấn vào Thiết lập. Nếu quy trình duyệt đã được tạo, bạn sẽ thấy sơ đồ của quy trình duyệt. Ấn vào Thiết lập ở góc phía trên ...

Tạo yêu cầu phê duyệt với mẫu

Đào tạo: Tạo yêu cầu phê duyệt với mẫu với Phê duyệt Microsoft Teams. Khám phá cách thực hiện trong video này. Mục lục × Tạo phê duyệt Phê duyệt là gì? Bài viết Tạo một phê duyệt Bài viết Tạo phê duyệt từ một cuộc trò chuyện Bài viết Tạo phê duyệt ký ...

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI ...

2021-6-10 · HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SAU KHI DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐTM. 1. Các nội dung cần thực hiện sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt: - Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung báo cáo ĐTM đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. - Xây lắp ...

Có cần thẩm định yêu cầu báo giá trước khi phát hành?

2021-9-12 · Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax. 2. Nộp và tiếp nhận báo giá: a) Nhà thầu chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp báo giá có thể thực hiện ...

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng khai thác mỏ đất của …

2020-4-13 · Ngày 17/3/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Việt Lào tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản, đưa khu mỏ về trạng thái an toàn, …

Quy định mới về khảo sát xây dựng năm 2021

2022-3-13 · Việc phê duyệt báo cáo kết quả KSXD của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng KSXD do nhà thầu khảo sát thực hiện. 3. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định.

Yêu cầu đóng mỏ đá, vẫn ngang nhiên khai thác

2021-1-31 · Từ tháng 4-2019, Sở TN-MT đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa yêu cầu phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ đá tại núi Sầm. Công ty này được cấp giấy phép khai thác đá tại đây …

Mỗi dự án mất 55 ngày thẩm định, phê duyệt …

2020-6-29 · Trong thời hạn 55 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ của chủ dự án, cơ quan chức năng buộc phải hoàn thiện quá trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong đó, thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy …

Nghệ An: Phê duyệt báo cáo ĐTM Dự án khai thác mỏ cát ...

2022-3-15 · Ngày 14/3, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ cát, sỏi bãi bồi sông Lam, xã Thanh Tiên và xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức làm chủ dự án.

Thủ tục đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi ...

2020-5-22 · Chủ dự án hoàn thành hồ sơ xin thẩm định báo cáo về đánh giá tác động của môi trường rồi gửi trực tiếp hoặc gián tiếp ( đường bưu điện, thư điện tử,..) đến cho cơ quan có thẩm quyền là UBND cấp tỉnh để tổ chức thẩm định. Hồ sơ gồm có: – Văn bản đề ...

Mẫu báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Báo cáo kết quả phê duyệt tổng quyết toán vốn đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành: Mẫu số 10/QTDA. 11. Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiêu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành: Mẫu số 11/QTDA.

Thông tư quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết …

2019-6-22 · Ngày 15/8, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2013/TT-BXD về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Xem thêm : Mẫu Hồ sơ thẩm tra Thông tư này quy định việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật đối với công trình thực hiện thiết kế ba bước, thiết kế ...

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2020-7-22 · Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc thẩm phê duyệt hồ sơ môi trường và báo cáo đtm là một trong ba trường hợp dưới đây: Trường hợp 1: Nếu báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ …

phê duyệt mỏ đá

2018-4-12 · Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung của dự án: Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

phê duyệt mỏ đá

2021-9-28 · Theo quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đối với mỏ đá Thượng Long, yêu cầu Công ty Trường Thịnh đóng cửa mỏ trên diện tích 2,15 ha. Vận chuyển, san gạt đất trong khu vực mỏ với diện tích hơn 13.600 m2 và khối lượng hơn 6.800 m3 đất.

Cơ quan nào phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi …

2021-12-14 · 2. Bộ, cơ quan ngang Bộ: Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP. 3. Bộ Quốc phòng, Bộ …

Hướng dẫn vượt xác minh danh tính bằng cách …

2  · Hệ thống xác thực này sẽ thông báo đến FB tài khoản của bạn hiện đã trong trạng thái an toàn. Vì thế tình trạng yêu cầu phê duyệt đăng nhập này trên điện thoại hoặc máy tính bạn đã sử dụng trước đó rất hiếm xảy ra. Cách vượt …